Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin. W Polsce umożliwia to art. 37 ust. 1 do 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

W praktyce dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Ideą edukacji domowej jest postawienie na indywidualny charakter nauki. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie. To rodzic decyduje i dopasowuje grafik zajęć dziecka do rytmu rodziny. 

Uczeń w edukacji domowej jest formalnie zapisany do szkoły. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. 

Kreatywne metody nauczania

Indywidualny rozwój zainteresowań i pasji każdego dziecka

Przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwoju dziecka

Wzmocnienie więzi rodzinnych

Wierzymy, że działania, jakie podejmujemy pozwolą uczniom w pełni opanować materiał edukacyjny wymagany dla danego etapu edukacji oraz ukształtują wśród dzieci zamiłowanie do kraju swojego pochodzenia, jakim jest Polska.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP zapewnia:

  • Legitymacje uczniowskie i świadectwa; dokumenty mają taką samą rangę, jak szkół stacjonarnych.
  • Bezpłatne wypożyczanie podręczników szkolnych.
  • Bezpłatny dostęp do platformy wspomagającej naukę dzieci w edukacji domowej.
  • Bezpłatny dostęp do nauki.
  • Starannie dobrany, doświadczony w pracy z uczniami z ED zespół nauczycieli gotowy, by nieść pomoc dzieciom i rodzicom zawsze, kiedy pojawią się trudności.
  • Sprawną i przyjazną kadrę administracyjną
  • otwartość na nowatorskie rozwiązania.
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP w ramach edukacji domowej oferuje:

  • Możliwość dostosowania terminów egzaminów do indywidualnych potrzeb uczniów i rodziców
  • Egzaminy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,
  • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej.

Internetowa Platforma Edukacyjna

Dzięki współpracy z Centrum Nauczania Domowego, każdy uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje bezpłatny dostęp do platformy, która zawiera narzędzia i treści umożliwiające nauczanie w domu. Razem z dzieckiem możecie swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych bogatych w filmy, animacje, piosenki i gry edukacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kontakt ze szkołą:
Telefon: +48 (32) 441 70 34
E-mail: szkola@polonia.edu.pl
Zapisy i ogólne informacje o edukacji domowej:
Telefon: +48 12 399 43 59
E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl
ul. Studencka 20, 40-743 Katowice
poniedziałek-piątek w godz. 13:00-16:30