Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP w Katowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP w Katowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Swoją działalność rozpoczęła 1 września 2016 r. Placówka mieści się przy ul. Studenckiej 20 w bardzo zielonej dzielnicy Katowic – Ligocie. Organem sprawującym pieczę nad szkołą jest Fundacja Edukacji Polonijnej, która swoją siedzibę ma w Krakowie. Celem działalności Fundacji jest rozpowszechnianie polskiej edukacji wśród Polaków przebywających poza granicami kraju. Dlatego też szkoła skupia się szczególnie na dzieciach z polskich rodzin będących na emigracji.

Magda Wysocka

DYREKTOR

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki. Ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i edukację informatyczną, rewalidację na Uniwersytecie Śląskim oraz organizację i zarządzanie placówką oświatową na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Z Niepubliczną Szkoła Podstawową FEP związana od 2016 roku. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i jest codziennym spełnieniem. Najbardziej istotne dla Magdy jest rozwijanie dociekliwości poznawczej u dzieci, dbanie o ich harmonijny rozwój oraz codzienne pokazywanie jak wspaniały jest świat nauki. Prywatnie – Magda niedawno została mamą. Wolny czas poświęca na zabawę z synkiem, samodoskonalenie i rozwój w tematyce nauczania oraz efektywnych metod przekazywania wiedzy. Jej ogromną pasja jest gotowanie.

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku biotechnologia oraz studiów podyplomowych z zakresu kształcenia pedagogicznego. W swoim dorobku ma pracę w laboratorium mikrobiologicznym, nauczycielka biologii i przyrody. Najwięcej radości daje jej kontakt z naturą oraz muzyka. Uwielbia pokazywać dzieciom piękno i tajemniczość świata przyrody.

Karolina Zarzycka

ADMINISTRACJA

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej powstała z inicjatywy szkół oraz organizacji polonijnych, jako odpowiedź na rosnącą liczbę polskich dzieci wychowujących się poza ojczyzną. W szczególności skupiamy się na wspieraniu działań, mających na celu wypracowanie korzystnych zmian prawnych, ułatwiających polonijnym dzieciom dostęp do nauki w polskim systemie nauczania. Udzielamy informacji na temat możliwych form edukacji dla dzieci Polaków przebywających na emigracji. Promujemy używanie języka ojczystego wśród polskiej społeczności za granicą. Dążymy do tego, by polskie dzieci przebywające za granicą mogły uczyć się w swoim ojczystym języku.

Wszyscy uczniowie realizują obowiązek szkolny w formie edukacji domowej. W takim modelu nauczania nauczycielem dla dziecka staje się rodzic. Często stawia to przed dorosłymi nie lada wyzwanie. Programy edukacyjne bywają skomplikowane, proces edukacyjny nie przebiega tak jak powinien, pojawiają się problemy i niepotrzebny stres zarówno dla dziecka jak i dla rodziców. Wychodząc naprzeciw tego typu sytuacjom szkoła oferuje wsparcie swoim wychowankom poprzez różnorodne działania i pomoc wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych. Dzieci realizują podstawę programowa obowiązującą na danym etapie edukacyjnym pracując na interaktywnych materiałach dostępnych na platformie edukacyjnej. Rodzicom udostępniane są również pomoce naukowe, scenariusze lekcji i wskazówki niezbędne do sprawnego przekazywania wiedzy swoim dzieciom. Dzieci uczące się w trybie edukacji domowej zobowiązane są do odbycia raz w roku wewnątrzszkolnego egzaminu klasyfikacyjnego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do otrzymania polskiego państwowego świadectwa szkolnego oraz uzyskania promocji do kolejnej klasy.

 

EDUKACJA DOMOWA

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin. W Polsce umożliwia to art. 37 ust. 1 do 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP w Katowicach stara się, aby okres egzaminów był dla dzieci i rodziców jak najmniej stresujący. Terminy testów konsultowane są indywidualnie. Zależy nam, aby rodzice czuli wsparcie w edukowaniu swoich pociech. Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej FEP w Katowicach oferują stały kontakt telefoniczny i mailowy, służą pomocą w każdej sytuacji. Pedagodzy pracują z wychowankami przez cały rok szkolny. Prowadzą interaktywne spotkania grupowe i indywidualne – lekcje on-line, gdzie uczestnicy mają okazję się poznać. Nauczyciel podczas takich spotkań rozwija wiedzę oraz sprawdza poziom opanowania bieżącego materiału dydaktycznego przez dzieci. Następnie, jeżeli jest taka potrzeba daje rodzicom wskazówki, co wymaga dodatkowych ćwiczeń.

Rozwijamy również zainteresowania naszych uczniów organizując tzw. webinaria o różnej tematyce np. plastycznej. Dzieci niezwykle aktywnie uczestniczą w zajęciach, krok po kroku wykonując zadania proponowane przez prezentera. Po skończonych zajęciach chwalą się wykonanymi przez siebie pracami, przesyłając zdjęcia. Otrzymujemy wiele sygnałów od rodziców, że zajęcia się podobają, a nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne. Dzieci poznają polskie tradycje i zwyczaje, staramy się zaszczepić w nich postawy patriotyzmu i rozwinąć tożsamość narodową. Do tej pory webinaria dodatkowe realizowane były m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Świąt Wielkanocnych czy Pierwszego Dnia Wiosny. Wiemy, że nie wszystkie dzieci mogą na żywo uczestniczyć w spotkaniach, dlatego są one nagrywane i udostępniane rodzicom, tak, aby mogli odtworzyć je w dowolnej chwili. Lekcje on-line cieszą się dużą popularnością, są prowadzone w formie wykładu, materiały przygotowywane przez nauczycieli są ciekawe, atrakcyjne wizualnie dla małych uczestników.