„Nie dokonuje odkrycia,
kto nie bada niemożliwości”

Albert Einstein

Rozumiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do dziecka. Naszą misją jest wychowanie i wykształcenie uczniów wrażliwych, o silnym charakterze i wartościach. Ludzi odpowiedzialnych za siebie i innych. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji.

Edukacja jest naszą pasją

Stawiamy na rozwój dziecka

Wspieram talenty

Wykorzystujemy nowe technologie

Edukacja Domowa
wybór należy do Ciebie

Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin. W Polsce umożliwia to art. 37 ust. 1 do 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. W 2020 roku liczba dzieci realizujących program szkolny w trybie nauczania domowego wynosiła ponad 12 000!

Lata doświadczenia w ED
Uczniowie z różnych krajów
Uczniów

O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa FEP jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”.